شنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۳, ۱۲:۰۰
 
 

اخبار

تعاونیها نقش به سزایی دراقتصاد ملی کشور دارند
به گزارش روابط عمومی ادره کل تعاون استان مازندران مدیر کل تعاون استان گفت : هم اکنون بیش از 900 میلیون نفر از جمعیت جهان عضو تعاونیها هستند و روز به روز به تعداد اعضاء ،تعداد شرکتهای تعاونی و نقش و حضور آنها در اقتصاد ملی کشور افزوده می شود. اسماعیل نیلچیان افزود.تجارب بدست آمده در سایر کشورها نشانگر آن است که بخش تعاون به عنوان یک نظام کا ر آمد اقتصادی و اجتماعی می تواند برای تامین نیازهای جامعه گامهای مفیدی بر دارد و آرامش و تحرک را در آنان تقویت کند. وی افزود : بخش تعاون به عنوان یک اقدام ، با کمک متقابل و دو سویه بین عضو و فعالیت ، توانایی ایجاد یک اجتماع سالم و درستکار را در درون خود پرورش خواهد داد.

تعاونیها نقش به سزایی دراقتصاد ملی کشور دارند

 

به گزارش روابط عمومی ادره کل تعاون استان مازندران مدیر کل تعاون استان گفت : هم اکنون بیش از 900 میلیون نفر از جمعیت جهان عضو تعاونیها هستند و روز به روز به تعداد اعضاء ،تعداد شرکتهای  تعاونی و نقش و حضور آنها در اقتصاد ملی کشور افزوده می شود.

اسماعیل نیلچیان افزود.تجارب بدست آمده در سایر کشورها نشانگر آن است که بخش تعاون به عنوان یک نظام کا ر آمد اقتصادی  و اجتماعی می تواند برای تامین نیازهای جامعه گامهای مفیدی بر دارد و آرامش و تحرک را در آنان تقویت کند.

وی افزود : بخش تعاون به عنوان یک اقدام ، با کمک متقابل و دو سویه بین عضو و فعالیت ، توانایی  ایجاد یک اجتماع سالم و درست  را در درون خود پرورش خواهد داد.

روابط عمومی اداره کل تعاون استان مازندران
۲۳ خرداد ۱۳۸۹ ۰۹:۲۳
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.