معرفی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مازندران

2 مدیران 2مدیران 3مدیران 4

 

مدیر کل ، معاونین

 

مدیر کل (کامران اصغری)

آدرس : ساری ، خ امیر مازندرانی ، انتهای خیابان رودکی ، روبروی پارک کوشاسنگ ، ساختمان شهید علیرضا نوری

شماره تماس : 1-33393300-011                  نمابر : 33393302

معاونت روابط کار (حسن فلاحی)

شماره تماس : 33394870-011                     نمابر : 33394870 

معاونت اشتغال (رضا عبدی)

شماره تماس : 33394880-011                     نمابر : 33394881

معاونت امور تعاون (سیاوش علیزاده)

شماره تماس : 33393303-011                     نمابر : 33393303

معاونت پشتیبانی(شهرام ابراهیمیان)

شماره تماس : 33394878-011                     نمابر : 33394878

معاونت امور اجتماعی (ابوعلی مهدی زاده)

آدرس : ساری ، بلوار پاسداران ، جنب بیمارستان بوعلی ، ساختمان شهید خالپور

شماره تماس : 33347035-011                     نمابر : 33337035

روابط عمومی(میثم میلادی) 

شماره تماس : 33393310-011                     نمابر : 33393310