روابط عمومی

روابط عمومی به مشابه پلی است میان یک سازمان و مخاطبان آن

روابط عمومی مجموعه ای از اقدامات و کوششهای حساب‌شده‌ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه‌هایی که با سازمان در ارتباطند انجام می‌دهد.

روابط عمومی کار روبه‌رو شدن یک سازمان یا موسسه را با مخاطبانش از طریق پرداختن به موضوعات و مطالب و اخباری انجام می دهد که به منافع مشترکشان مربوط است. سخنرانی در کنفرانس‌ها، کار با رسانه‌ها، ارتباطات بحران، اشتغال به امور اجتماعی از طریق رسانه‌ها و ارتباط با کارکنان در زمره وظایف این حرفه است. فعالیت روابط عمومی چندان مستقیم و ملموس نیست و همین فرق آن با تبلیغات است. کار روابط عمومی می‌تواند برای ساختن روابط تفاهم‌آمیز با کارکنان، مشتریان، سرمایه‌گذاران، رأی‌دهندگان و عموم مردم به کاررود.

تقریباً هر سازمانی که با افکار عمومی سر و کار دارد و نیازمند تصویر روشنی از خود نزد آن است، گونه‌ای از روابط عمومی را به خدمت می گیرد. برخی از رشته‌های مرتبط تحت نام ارتباطات شرکتی نظیر روابط رسانه‌ای، روابط سرمایه‌گذاری، ارتباطات داخلی و روابط کار وجود دارند که به فعالیتهای روابط عمومی ربط دارند. کارکنان روابط عمومی عموماً توجه خود را به ساختن مناسباتشان با همگان‌هایی معطوف می کنند که به همسازی با آنها بینجامد. کارکنان روابط عمومی باید بدانند که چطور به شکلی شفاف بنویسند، صحبت کنند و با تجزیه و تحلیل امور مبتلابه سازمان و موسسه خود به رفع و رجوع مسائل بپردازند. این مهارت‌ها به شدت مورد نیازند زیرا در رشته روابط عمومی ارتباط پیوسته‌ای میان کارکنان و کسانی وجود دارد که در تعیین سمت سیاست‌های همگانی ایفا می‌کنند. کارکنان روابط عمومی همچنین باید به اندیشه‌ورزی انتقادی بپردازند تا بتوانند به واسطه این مهارت به حل مشکلات احتمالی مشتریان و موکلان خود اقدام کنند.

روابط عمومی دارای چندین قلمرو کاری مشخص است و از همه مقبولتر روابط عمومی مالی، روابط عمومی فرآورده و روابط عمومی بحران است

 * روابط عمومی مالی عمدتاً اطلاعات گزارشگران تجاری را فراهم می کند.

 * روابط عمومی فرآورده برای یک فرآورده ویژه یا خدمات (به جای استفاده از آگهی بازرگانی) شهرت به دست می‌آورد.

 * روابط عمومی بحران به اتهام‌های ناروا و اطلاعات نادرست پاسخ می‌دهد.

 

معاونت روابط کار

حوزه معاونت روابط کار یکی از بخش‌های تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تبع آن از بخش‌های مهم و تخصصی اداره کل در سطح استان می‌باشد که نظارت بر اجرای دقیق مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران در کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار، حفظ و صیانت از نیروی کار در کارگاه‌ها، تنظیم روابط کار فی مابین کارگران و کارفرمایان و مسائل حقوقی کارگران، آموزش کارفرمایان و کارگران و توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمائی و توسعه و ارتقاء مباحث شرکای اجتماعی دولت، کارفرما و کارگر از جمله وظایف این بخش می‌باشد

اداره بازرسی کار

1    - نظارت بر اجرای کلیه مقررات و آئین‌نامه‌های قانون کار توسط بازرسان کار صورت می‌پذیرد.

2    - بازرسان کار در حدود وظایف خویش حق دارند در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات مشمول قانون کار وارد شده و به بازرسی بپردازند و درصورت لزوم از اسناد و مدارک لازم رونوشت تحصیل نمایند.

3    - انجام بازرسی‌های عمومی و موردی از کارگاه‌ها جهت رعایت مقررات ایمنی، جلوگیری از حوادث و نظارت بر پرداخت حقوق و مزایای قانونی به کارگران

4    - بررسی حوادث ناشی از کار و اعلام مقصرین حادثه به مراجع محترم قضائی

5    - اجرای برنامه‌های آموزشی، نظارتی جهت حفظ و صیانت نیروی کار

6    - بررسی درخواست کارهای سخت و زیان‌آور و طرح در کمیته تخصصی

7    - بازدید از شرکت‌های خدماتی تأمین نیروی انسانی و تهیه گزارش جهت تأیید یا عدم تأیید صلاحیت شرکت‌های مذکور توسط اداره کل

ارباب رجوع گرامی

 برابر متن استفساریه جدید مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون تفسیر جزء (1) بند (1) تبصره (2) ماده 76 قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1379 ، قبل از ارائه درخواست در کمیته های استانی موضوع ماده 8 آیین نامه نسبت به اخذ سوابق بیمه ای خود از طریق شعب تأمین اجتماعی یا سامانه صندوق تأمین اجتماعی اقدام تا در صورت رسیدن به شرایط بازنشستگی وفق تبصره 2 ماده 76 بشرح ذیل، تقاضای خود را به ادارات کار محل تسلیم نمایید.

الف ) شرایط بازنشستگی برای مردان :

1- داشتن 50 سال سن و 30 سال سابقه.

2-داشتن 60 سال سن و 20 سال سابقه.

3-داشتن 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی.

ب) شرایط بازنشستگی برای زنان :

1-داشتن 45 سال سن و 30 سال سابقه.

2-داشتن 55 سال سن و 20 سال سابقه.

3-داشتن 35 سال سابقه بدون شرط سنی.

درعین حال شرایط قبلی آئین نامه به قوت خود باقی بوده و افرادی که دارای 20 سال سابقه متوالی یا 25 سال سابقه متناوب در مشاغل سخت وزیان آور می باشند می توانند تقاضای خود را به ادارات کار محل ارائه نمایند.

نکته : تمامی فرم ها بایستی بر روی یک برگ A4 به صورت پشت و رو تحویل داده گردد.

معرفی اداره روابط کار

 باستناد ماده 157 قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه های کارآموزی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شوراهای سازش واحدها حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب مورد رسیدگی و حل وفصل قرار می گیرد.

 بنابراین وظیفه اصلی این اداره، تنظیم روابط کار بین کارگر وکارفرما، کمک به پیشرفت و بهبود تولید و پیشگیری از ایجاد تنش و بحران در محیطهای کارگری است.

روابط کار فرآیند تصمیمات هم آهنگ در چارچوب شرایط سیاسی ، اقتصادی ، و اجتماعی بمنظور تنظیم روابط کارکنان و مدیریت در جهت رعایت حقوق طرفین است . اغلب صاحب نظران معتقدند که نظام روابط کار در هر جامعه ای بازتاب شرایط محیطی آن جامعه است .

اهمیت روابط کار :

روابط کار در سطح یک سازمان بصورت کارآیی ، بهره وری ، و رضایت شغلی تجلی می یابد که ثبات و ادامه حیات سازمان را تأمین می کند . در سطح ملی نیز بصورت بهبود بهره وری و افزایش درآمد متجلی میشود . بطوری که موجب ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی میگردد .

بطور کلی اهمیت روابط کار را می توان در فرآیند زیر بیان کرد :

* راهنمایی هایی را جهت طراحی راه کارهایی برای بهره برداری حداکثــری از بخش مهمــی از ثـروت ملی یعنی « نیروی کار » فراهم کرده ، و در اختیار برنامه ریزان و مجریان کشور قرار  می دهد .

روابط کار یا روابط صنعتی به معنای روابط بین کارفرما و کارگر در محل کار یابین کارفرمایان یا اتحادیه های آنها و سندیکاهای کارگری است هدف روابط کار پیشبرد  مناسبات سالم کار است به طریقی که هم به اصول سازمان بین المللی کار احترام گذاشته شود و هم در افزایشات امنیت شغلی با تامین و تضمین درآمد و توزیع منصفانه آن و همچنین توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی موثر باشد.

اداره روابط کار :

اداره روابط کار بمنظور تنظیم و نظارت بر روابط کارگر و کارفرما ، حل و فصل اختلافات فی مابین ، پیشگیری از بیکاری کارگران ، بررسی و نظارت بر اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری ، ارائه راهنمایی های لازم به کارگران و کارفرمایان در زمینه قانون کار و بیمه بیکاری و سایر مقررات مربوطه ، بررسی طرح های مزد و بهره وری و رسیدگی بـــه قراردادهای پاداش افزایش تولید ، و بررسی آئین نامه های انضباطی کارگاهی در سطح ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایجاد گردیده است .

از بخشهای مهم و اساسی ادارات کل تعاون کارورفاه اجتماعی اداره روابط کار میباشد . رسیدگی به کلیه اختلافات بین کارفرما و کارگر و یا کارآموز ناشی از اجرای موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی و بطور کلی تنظیم روابط کار برعهده اداره روابط کار میباشد که براساس مواد 157 تا 160 فصل نهم قانونکار از طریق هیئتهای تشخیص و حل اختلاف و کارشناسان و مسئولین روابط کار انجام میشود ، شکایات و دادخواستهای واصله از مشمولین قانونکار در زمینه فسخ قرارداد کار و اخراج ، حقوق معوقه اضافه کار ساعتی ، مزایای قانونی ، عیدی و پاداش سالیانه ، طبقه بندی مشاغل و مسائل مربوط به بهره وری و دستمزد در جلسات مراجع حل اختلاف فوق الذکر رسیدگی و آراء قطعی صادره از این مراجع لازم الاجرا میباشد.

حدود و اختیارات ، صلاحیت ، ترکیب اعضاء‌نحوه رسیدگی به اعتبار آراء و ضمانت اجرائی آراء صادره هیئت های حل اختلاف در فصل نهم قانون کار ذکر گردیده است حدود اختیارات اساسی و روابط کار در قالب دو هیئت قانونی بنام هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف میباشد تعداد هیئتهای تشخیص در سطح استان33 و هیئت حل اختلاف13 هیئت و افرادی بعنوان مامور تحقیق و متصدی روابط کار به تشکیل پرونده و تحقیق و بررسی در رابطه با پرونده ها می پردازند

تشکیلات اداری روابط کار و خدمات آنها

رئیس اداره روابط کار: ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای مستقر در اداره روابط کار استان- ارجاع مکاتبات به کارشناسان و نظارت بر روند کاری آنها و برنامه ریزی جهت کاهش اختلافات کارگران و کارفرمایان به عهده رییس روابط کار می باشد. 

 واحد مشاوره روابط کار: در این حوزه پاسخگویی به کلیه سوالات مراجعین اعم از حضوری وتلفنی صورت می پذیرد و در مرحله اول در صورت تشکیل شورای سازش در واحد یا تشکل مرتبط با مراجعین به شورای سازش مربوطه ارجاع داده می شوند تا در صورت امکان در شورای سازش به صورت مسالمت آمیز مشکل حل و فصل شود. درصورت عدم تشکیل شورای سازش و یا عدم سازش، واحد مشاوره درخصوص طرح دعوی و دستور ثبت دادخواستهای تنظیمی و ارجاع آن به دبیرخانه هیات تشخیص اقدام می نماید.

دبیرخانه هیات تشخیص: این واحد پس از وصول دادخواست شاکی ابتدا دادخواست را ثبت می نماید و پس از تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی، یک نسخه از دادخواست به همراه برگه تعیین وقت رسیدگی را توسط مامورین ابلاغ به خوانده ابلاغ می کند ضمناً مکاتبات مرتبط با پرونده، استعلامها، لایحه های دفاعیه پرونده ضمیمه آن می گردد. 

هیاتهای تشخیص: این هیات ها پرونده ها را در زمان مقرر بررسی می کند و متشکل از یک نفر نماینده دولت، یک نفر نماینده کارگر و یک نفر نماینده کارفرما است.  در این واحد پس از بررسی مدارک و شواهد رای صادر می گردد، اما در مواردی که صدور رای بدلیل نبود مدارک امکان پذیر نباشد این هیات پرونده را جهت بازرسی و تحقیق ارسال می کند.

واحد بازرسی وتحقیق: مامورین تحقیق در این واحد وظیفه دارند درخصوص شکایت به بررسی وتحقیق بپردازند و گزارش آن را به دبیرخانه اعلام کنند تا وقت رسیدگی تعیین گردد و در نهایت هیات تشخیص در جلسه دوم رای مقتضی را صادر نماید.

دبیرخانه هیات حل اختلاف: پس از صدور رای توسط هیاتهای تشخیص با توجه به بدوی بودن آراء صادره و قابل اعتراض بودن آن، ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ، آراء اعتراض شده تعیین وقت، نوبت دهی و ابلاغ توسط این دبیرخانه صورت می پذیرد.

هیاتهای حل اختلاف:  پرونده های ارجاعی به هیاتهای حل اختلاف براساس آیین نامه چگونگی تشکیل مراجع حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مورد رسیدگی قرار می گیرد و هر هیات متشکل است از سه نفر نماینده دولت (یک نفر نماینده فرمانداری، یک نفر نماینده وزارت کار و یک نفر نماینده دادگستری)، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده کارگران. واین هیاتها صرفاً بعد از ساعات اداری فعالیت می نمایند.لازم به ذکراست که آراء صادره این هیاتها قطعی و لازم الاجرا است و درعین حال از طریق پی گیری از مسیر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

واحد طبقه بندی مشاغل: این واحد نظارت براجرای طرح طبقه بندی مشاغل، قراردادها و پیمانهای دسته جمعی ونظارت بر تصمیمات کمیته های دایمی طبقه بندی مشاغل وتطبیق آنها با مقررات جاری را نیز انجام می دهد.

واحد تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی: پرونده تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی بر اساس تفاهم نامه منعقد شده وزارت کار و کانون عالی انجمنهای صنفی شرکتهای خدماتی ، ابتدا درانجمن صنفی کارفرمایان استان تشکیل و پس از طرح در کمیته بدوی مستقر در انجمن وسپس جهت بررسی، تائید و طرح درکمیته استانی تعیین صلاحیت و رتبه بندی به این واحد ارسال می شود.

واحد بیمه بیکاری: بیمه بیکاری بعنوان یکی از انواع حمایت های تامین اجتماعی از کارگران در مواقعی است که آنها بدون میل و اراده از کار بیکار و اخراج می گردند . اعتبار مالی بیمه بیکاری از محل 3% مزد بیمه شده می باشد که به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می گردد .

کارشناسان روابط کار : پاسخگویی به کلیه مکاتبات اداری و استعلامات درخصوص قانون کار ، تنظیم لوایح دفاعیه ارسالی به دیوان عدالت اداری ، تائید و بررسی آئین نامه های انضباطی کار ، نظارت بر اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل ، تهیه گزارشهای کارشناسی درخصوص پرونده های مربوط به مراجع حل اختلاف و پاسخگویی به موارد تخصصی مراجعین از عمده وظایف ایـن واحد می باشد .

 کارشناسان مزبور عمدتا" بعنوان نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یا شهرستان در هیات تشخیص و بعضا" بعنوان نماینده مدیر کل در هیات های حل اختلاف عضویت دارند .

وظایف و مسئولیتهای اداره روابط کار

1-بررسی شکایات واصله کارگر و کارفرما در شوراهای سازش و مراجع حل اختلاف

2-نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار و بررسی و تائید قراردادهای پاداش افزایش تولید

3-تائید صلاحیت شرکتهای خدماتی پیمانکاری دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی

نظارت بر ساماندهی شرکتهای خدماتی براساس دستورالعمل شماره 129279 مورخ 27/12/84 معاونت روابط کار و رتبه بندی شرکتهای خدماتی در اجرای دستورالعمل شماره 105185 مورخ 5/12/84 معاونت روابط کار

4-بررسی آئین نامه های انضباطی کارگاهها

5-بررسی قراردادهای کار ارسالی شرکتها

6-بررسی اختلاف نظر در مورد مواد پیمان های دسته جمعی

7- تشکیل شورای سازش براساس دستورالعمل شماره 85974 مورخ 19/9/84 و اصلاحیه شماره 119188 مورخ 8/12/84

8- بررسی درخواستهای بیمه بیکاری بعنوان یکی از انواع حمایت های تامین اجتماعی از کارگران

9- صدور اعتبار نامه اعضای هیات های تشخیص  و حل اختلاف استان

10-برگذاری دوره های آموزش قوانین و مقررات روابط کاردر سطح کارگاهها

توضیحات

بررسی شکایات واصله کارگر و کارفرما در شورای سازش مراجع حل اختلاف

در اجرای فصل نهم قانون کار و با توجه به تجویز صدور ماده 157 قانون کار که مرحله اول حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی را سازش مقرر نموده است و همچنین با عنایت به خط مشی و سیاست های وزارت مبنی بر تاکید بر نقش سازش در حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی و با هدف افزایش نقش سازش و توافق در کاهش حجم کار مراجع حل اختلاف و در نتیجه افزایش کیفیت رسیدگی آنها شورایی با عنوان شورای سازش در محل اداره کل کار و امور اجتماعی استان با اصول اختیاری بودن ارجاع دعاوی به آن ، با رعایت اصل سه جانبه گرایی تشکیل می شود که شورای سازش از طریق توجیه و تفهیم قوانین و مقررات و مصالح طرفین سعی در ایجاد سازش و توافق نموده و نتیجه حاصله را و نسبت به اخذ انصراف شاکی از شکایت اقدام می نماید و در صورت عدم حصول سازش پرونده به طریق مقتضی در هیات های تشخیص و حل اختلاف مستقر مورد رسیدگی قرار گرفته که هیات تشخیص متشکل از سه نفر ، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس جلسه و یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان می باشند که رای هیات تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراء و قطعی می باشد و درصورتیکه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . که هیاتهای حل اختلاف استان متشکل از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت ( مدیر کل کارو امور اجتماعی ، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها ) می باشند .

نظار ت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار

در اجرای ماده 49 قانون کار و آئین نامه اجرایی و بر اساس نظام ارزیابی مشاغل در کارگاههایی که دارای 50 نفر و بیشتر کارگر بوده ( کارگران دائم و موقت ) و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب 1/4/75 می باشند لازم و مکلفند با انتخاب دفتر مشاوره فنی و تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل با طی مراحل لازم نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند البته در مورد کارگاههایی که در مهلت تعیین شده توسط اداره کار اقدام به تهیه و اجرای طرح ننمایند بر اساس مقررات تبصره ماده 50 قانون کار عمل می گردد . لازم به توضیح است شرکتهای خدماتی ارائه دهنده وظایف و خدمات پشتیبانی به ادارات و شرکتهای دولتی با هر تعداد از کارگران موظف و مکلف به اجرای طرح طبقه بندی می باشند .

مدارک مورد نیاز جهت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار :

تکمیل فرم درخواست به همراه ارائه لیست صورت طبقه بندی کارگران کارگاه از نقطه نظر مزد و مشاغل آنان

انتخاب دفتر مشاوره فنی و انعقاد قرارداد در سه نسخه و تائید وزارت کار و امور اجتماعی و ارائه یک نسخه از قرارداد مربوط به اداره کار

تکمیل فرم معرفی اعضاء کمیته طبقه بندی مشاغل

تائید صلاحیت شرکتهای خدماتی پیمانکار دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی :

به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 38326/ت 27506 هـ مورخ 5/9/81 انجام هرگونه خدمات ( از قبیل حمل و نقل ، تعمیر و نگهداری ، خدمات رایانه ای ، امور چاپ و تکثیر ، امور آشپزخانه و رستوران ، نگهبانی ، باغبانی ، نامه رسانه ، پیشخدمتی ، تلفنچی ، ماشین نویسی ، امورتاسیساتی ) از طریق شرکتهای خصوصی و تعاونی در دستگاههای اجرایی و موسسات دولتی منوط به رعایت مفاد تصویب نامه فوق می باشد .

واحدهای مشمول این دستورالعمل (شماره 92923 مورخ 7/12/81 ) که صلاحیت آنها مورد بررسی و تائید قرار می گیرد شرکتها و تعاونی هایی هستند که در مراجع ذیصلاح ( اداره کل ثبت شرکتها و یا ادارات کل تعاون حسب مورد ) به ثبت رسیده و برای امور فوق الذکر و نظایر آنها به موجب اساسنامه ثبت شده از مراجع مزبو مجوز فعالیت اخذ نموده اند .

شرایط و مدارک مورد نیاز :

دارای دفاتر قانونی مورد تائید ادارات اموراقتصادی و دارایی باشند

دارای محل مناسب اداری و قابل دسترسی با داشتن حداقل یک خط تلفن ثابت و دورنگار باشند ( هرگونه تغییرات بعدی را سریعاً اطلاع دهند) .

مدیران و مسئولان اداره شرکت بایستی در دوره های توجیهی مدیریت قانون کار و طبقه بندی مشاغل شرکت کرده و گواهی معتبر دریافت دارند .

شرکتها ملزم به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد کارگران خود می باشند

شرکتها موظفند پس از انعقاد قرارداد پیمانکاری با دستگاههای اجرایی یا شرکتها یک نسخه از قرارداد یا رونوشت مصدق آن را به اداره کارواموراجتماعی محل ارسال دارند

شرکتها حقوق و مزایای قانونی کارگران خود را منحصراً باید به حساب بانکی واریز نمایند

ضمناً لازم بذکر است برای تائید ، تمدید و یا لغو صلاحیت شرکتهای موضوع دستورالعمل 92923 –7/12/81 کمیته ای بنام کمیته استانی ( در اداره کل کارواموراجتماعی محل ) و در نهایت کمیته مرکزی ( دروزارت کارواموراجتماعی ) تشکیل ومراتب مورد بررسی قرار می گیرد .

بررسی آئین نامه های انضباطی کار کارگاهها

به منظور بررسی نیل به اهداف سازمانی و ایجاد محیطی سالم و تنظیم روابط کار و فراهم نمودن زمینه های تفاهم و ترویج اخلاق حسنه و حسن سلوک و تشویق و ترغیب کارکنان به خلاقیت و ابداع و ابتکار و بهره وری کامل از ماشین آلات در خط تولید و همچنین برحذر داشتن از تخلفات و کم کاری و بی نظمی در محیط کار و جلوگیری از ضایعات بی مورد و اتلاف وقت به موجب تبصره 2 ماده 27 قانون کار ( مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آئین نامه های انضباط کار مصوب 8/2/70 ) آئین نامه انضباط کار توسط کار فرما تهیه و پس از بررسی و انطباق آن با قوانین و مقررات جاری و مهر و تایید آن توسط اداره کار و پس از تعیین افراد کمیته انضباط کار به مرحله اجرا درمی آید

شرایط و مدارک مورد نیاز :

 تهیه پیش نویس آئین نامه انضباط کار توسط کارفرما

عدم مغایرت آئین نامه با قانون و مقررات کار

ملحوظ داشتن نظر شورای اسلامی کار یا نماینده کارگر در تهیه آئین نامه

مهرو تائید آئین نامه توسط اداره کار

تشکیل و اعلام موجودیت کمیته انضباط کار

بررسی قراردادهای کار ارسالی شرکتها

با استناد به تبصره ماده 10 قانون کار قرارداد کار در چهارنسخه تنظیم که یکگ نسخه آن به اداره کارواموراجتماعی محل ارسال می گردد لذا قراردادهای ارسالی توسط اداره روابط کار بررسی و چنانچه مغایر با مقررات قانون کار باشد عیناً موارد مشخص و جهت اصلاح به واحد مربوطه اعاده می گردد

بررسی اختلاف نظر در موارد مواد پیمان های دسته جمعی کار

با استناد به ماده 140 قانون کار پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فی مابین یک یا چند ( شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران ) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فی مابین کانونها و کانونهای عالی کارگران و کارفرمایی منعقد می شود در صورتیکه مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقادپیمان دسته جمعی کار شود باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد . دو نسخه ازپیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تائید ، تسلیم وزارت کارواموراجتماعی خواهد شد .

شرایط مندرج در پیمان دسته جمعی :

مزایای کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد .

با قوالنین و مقررات جاری کشور وتصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد .

عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای 1 و 2 به تائید وزارت کارواموراجتماعی برسد

درصورتیکه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و پیمانهای قبلی و یا هریک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید ، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هریک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی ، موضوع اختلاف ر سریعاً مورد رسیدگی قرارداده و اعلام نظر نمایند و درصورتیکه هریک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص ( موضوع ماده 158 ) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم قانون کار مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید

بررسی درخواستهای بیمه بیکاری بعنوان یکی از انواع حمایت های تامین اجتماعی از کارگران

قانون بیمه بیکاری با هدف حمایت از اقشار مولد جامعه تهیه وتصویب گردیده که سعی شده در شرایط اتخاذ سیاستهای گوناگون اقتصادی و نوسانات ناشی از برنامه های اجرائی آن لطمه چندانی بر نیروی کار وارد نماید ، از اینرو ضرورت داشت که در راستای اصل 29 قانون اساسی بمنظور حمایت از نیروی کار در شرایط بیکاری ، با فراهم آوردن امکانات و تمهیداتی زمینه را برای گذراندن معیشت خانوار افراد بیکار که قهراً‌ و بدون میل و اراده معاش زندگی آنان دستخوش تزلزل گردیده فراهم و حمایت اجتماعی از آنان بعمل آید.

بیمه بیکاری بعنوان یکی از انواع حمایت های تامین اجتماعی از کارگران در مواقعی است که آنها بدون میل و اراده از کار بیکار و اخراج می گردند . اعتبار مالی بیمه بیکاری از محل 3% مزد بیمه شده می باشد که به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می گردد .

در واحد بیمه بیکاری درخواست های متقاضیان توسط کمیته های دو نفره ای که بمنظور بررسی دلائل بیکاری کارگران تعیین گردیده اند مورد رسیدگی قرار می گیرد و پس از شناسایی واجدین شرایط ، مقرری بیمه بیکاری برای آنها برقرار می گردد . ضمنا" در این واحد پس از بررسی های لازم و مطابق مقررات قانونی مقرری بگیران جهت کسب مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای یا نهضت سواد آموزی معرفی می گردند .

 اداره تشکل‌های کارگری و کارفرمائی

1-   پیگیری انجام انتخابات در کارگاه‌های مشمول قانون کار به منظور تشکیل

الف) شورای اسلامی کار در واحد

ب) انتخاب نماینده کارگران

ج) تشکیل انجمن صنفی کارگران

2-   پیگیری لازم جهت تشکیل کانون شوراهای اسلامی کارگران استان، و تشکیل مجمع نمایندگان کارگران و کانون انجمن صنفی کارگران استان

3-   پیگیری انجام انتخابات کارفرمائی از جمله :

الف) انجمن صنفی کارفرمائی در هر حرفه

ب) تشکیل کانون انجمن صنفی کارفرمائی استانی

4- پیگیری لازم جهت تشکیل کارگران بازنشسته شهرستانی و استانی

5-ثبت و صدور گواهی و صدور اعتبارنامه برای کلیه تشکلهای فوق

اداره تشکل‌های کارگری و کارفرمائی در واقع مسئولیت شکل‌گیری دو حوزه شرکای اجتماعی (کارگری و کارفرمائی) در بحث سه جانبه‌گرائی را به عهده دارد و از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.

معاونت امور تعاون

با عنایت به مصوبه مجلس شورای اسلامی و ادغام وزارتخانه های «تعاون»،«کار و امور اجتماعی» و «رفاه اجتماعی» و شکل گیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهریور ماه 1390؛ انجام امور بخش تعاون به معاونت امور تعاون در ادارات کل استان ها واگذارشد. جهت آشنایی بیشتر با اهداف و وظایف واگذار شده با این بخش خلاصه ای از سند ملی توسعه بخش تعاون و همچنین قانون برنامه چهارم و همچنین عملکرد این معاونت به تفکیک حوزه های کاری و خلاصه ای از اهم وظایف هر حوزه ارائه می گردد.

گزیده‌ای از سند ملی توسعه بخش تعاون

     وضعیت بخش تعاون در سند چشم‌انداز:

از ویژگی ها و ارزشهای مورد توجه در بخش تعاون عدالت اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد است  که در سند چشم‌انداز مورد توجه قرار گرفته است.

     وضعیت بخش تعاون در اهداف کلان برنامه پنجم  توسعه

-         افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25درصد تولید ناخالص داخلی

-         توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه با تکیه بر تعاونی ها

     نقش و جایگاه بخش تعاونی در برنامه پنجم  توسعه :

-    در بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی:ازطریق تجمیع سرمایه‌های کوچک مردم و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مختلف

-         در توسعه مبتنی بر دانائی نقش تعاونیهابا توجه به انسان محوری آنها می‌تواند برجسته باشد؛

-    در ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی: از طریق عضویت فراگیر عامه مردم در تعاونیهای خدمات بهداشتی درمانی وکاهش قیمت‌ها

-    ارتقاء عدالت اجتماعی: تعاونیها از طریق گسترش عضویت؛ برقراری فرصت‌های مساوی؛ تسهیل دسترسی همگان به منابع و امکانات، توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای اشتغال و ایجاد بنگاههای اقتصادی مقتد، حفظ و بهبود اشتغال موجود، گسترش مالکیت و حضور عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی و واگذاری ترجیحی سهام بنگاههای اقتصادی بخش دولتی می‌توانند موجب تحقق عدالت اجتماعی و بهبود ضریب جینی (توزیع درآمدها) شوند.

-    در توسعه فرهنگی کشور تعاونی ها : از طریق ترویج فرهنگ کار گروهی و تیمی  نقش اساسی را ایفا می‌کنند.

-    در نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت: از طریق انتقال‌ بخشی از تصدیهای اقتصادی دولت به بخش تعاونی

*******************

وضعیت بخش تعاونی در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

در بخشی از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است می‌بایست سهم بخش  تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25٪ برسد. بخشی از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مؤثر بر توسعه بخش تعاون عبارتند از :

- واگذاری   فعالیت های  خارج از شمول اصل 44 به بخش‌های تعاونی و خصوصی

- اجازة سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در موارد مشمول اصل 44 بشرح بندهای 1 تا 8 سیاستهای کلی مربوط به بخش تعاونی

- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25٪ تا آخر برنامه اشتغال پنج ساله پنجم

- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت ایجاد  اشتغال  مولد

- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی

- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه

- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور

- حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش

- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها

- توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها

- انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی

اهم برنامه عملیاتی  و طرح های حوزه تعاون :

1-     پی گیری و اجرای سیاستهای اصل 44،ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش تعاون .

2-     توسعه مشارکتهای مردمی

3-     ترویج فرهنگ ودانش تعاون .

4-     زمینه یابی و بستر سازی تشکیل تعاونی ها

5-     گسترش تعاونی ها

6-     حمایت مالی و اعتباری و توسعه بازار سرمایه در بخش تعاون .

7-     ارتقای بهره وری تعاونی ها و اتحادیه ها

 

در راستای برنامه عملیاتی فوق الذکر وظایف زیر به معاونت امور تعاون در ادارات کل استانها واگذار شده است  :

-          پی گیری تشکیل تعاونی های  فراگیر ملی برای فقر زدایی

-          پی گیری تشکیل تعاونی های سهامی عام برای توسعه سرمایه گذاری در بخش تعاون و افزایش سرمایه تعاونی های سهام عدالت .

-          پی گیری تشکیل تعاونی های سهامی عام با تاکید بر مدیریت سهام عدالت .

-          برنامه ریزی و کمک برای تشکیل تعاونی با عضویت واحد های صنفی ،معدنی،کشاورزی وخدماتی کوچک و متوسط خصوصی.

-          تاکید بر استقلال و خود گرانی تعاونی ها و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی آنها .

-          کمک به احیای  تعاونی های راکد و متوقف قابل بازیافت با همکاری اتاق های تعاون و سایر تشکل های تعاونی با هدف استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش.

-          تلاش در جهت تقویت نظارت های داخلی در تعاونی هاو عملکرد کامل و صحیح ارکان تعاونی (مجمع عمومی ،هیات مدیره و بازرسان )به منظور پاسخگویی صحیح و شفاف به اعضا .

-          کمک به توسعه بازار و صادرات محصولات تعاونی ها  با مشارکت اتحادیه ها و اتاق های تعاون .

-          شناسایی ویژگی ها و معرفی الگو ها (تهیه مونو گرافی)، رهیافت ها ،استانداردها،روش ها و تجارب تعاونی های موفق

-          توسعه امر تحقیق و پژوهش با اولویت طرح های توسعه کار آفرینی و کسب و کار .

-          شناسایی گروه های هدف و زمینه یابی تشکیل تعاونی ها برای هریک از آنها

-          مشاوره و ترغیب و سازماندهی گروه های هدف برای تشکیل تعاونی ها

-          بستر سازی و حمایت از توسعه اشتغال روستایی در قالب تعاونی

-          گسترش تعاونی های ادارات  برای واگذاری تصدی ها

-          گسترش تعاونی های لیزینگ برای کالاهای تعاونی های تولیدی و مصرف

-          گسترش تعاونی های مصرف زنجیره ای گسترش تعاونی های تولیدی و خدماتی کار با هدف اشتغال بیکاران .

-          گسترش تعاونی های نتعارف نظیر مصرف ،مسکن ،اعتبار و سایر نیازهای رفاهی مصرف کنندگان و..

-          گسترش تعاونی های مشاغل و فعالیتهای کوچک و متوسط

-          گسترش تعاونی هادر حوزه های جدید دانش بنیان ،مشاغل نو ،فناوری های بالا

-          استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های تعاونی ها در اجرای قانون حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی

-          گسترش تعاونی های نوع جدید (تعاونی های سهامی عام ،تعاونی های فراگیر ملی با تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی ...)

-          تشکیل تعاونی های کارکنان شرکتهای دولتی با استفاده از سهام ترجیحی (موضوع ماده 30 قانون اصل 44)

 

اداره نظارت و بهره برداری

شرح وظایف 

اداره نظارت و بهره برداری به لحاظ بعد نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر قانون تعاون دارای وظایف زیر می باشد.

1 - تهیه برنامه سالیانه نظارتی در سطح استان و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن در راستای اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه‌های ارسالی از وزارتخانه با رویکرد ارتقاء و بهینه سازی نظارت عمومی بر عملکرد شرکتهای تعاونی.

2 - نظارت مستمر بر حسن اجرای آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی به عنوان یکی از بالاترین ارکان شرکتهای تعاونی جهت انجام و استحکام ساختار درونی آنها .

3 - بررسی صلاحیت کاندیداهای سمت هیأت مدیره و بازرسین تعاونی های مشمول از طریق برگزاری جلسات کمیسیون ماده 5.

4 - ارایه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان تشکیل تعاونی در قالب گروه مشاوران در حوزه‌های مختلف.

5- حمایت و پشتیبانی از شرکتهای تعاونی به ویژه در مراجع قضایی، راهنمایی حقوقی رسیدگی به تخلفات و شکایات واصله از تعاونی ها، پاسخ کتبی به استعلامهای تعاونیها و دوایر دولتی.

6 - تشکیل و توسعه اتحادیه ها در راستای اجرایی نمودن سیستهای راهبردی وزارتخانه .

7 - بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌ها ، راهنمایی نحوه تحریر و ثبت دفاتر قانونی ، نظارت بر اجرای مقررات مالی حسابرسی و رسیدگی به شکایات و تخلفات مالی مدیران شرکتهای تعاونی ، بررسی صورتهای مالی و بازدید ادواری از شرکتهای تعاونی.

8- نظارت بر پیشرفت فیزیکی شرکت های تعاونی بر اساس سامانه نظارتی مربوطه

9- کنترل اطلاعات مربوط مجامع عمومی شرکت های تعاونی در سامانه مربوطه

واحد های زیر مجموعه اداره نظارت و بهره برداری

امور حسابرسی

اهم وظایف 

1- بررسی صورتهای مالی شرکت ها و اتحادیه های های تعاونی

2- بررسی تراز آزمایشی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی

3- بازدید دفاتر قانونی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی

4- راهنمایی مسئولان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در امور مالی و حسابداری

5- پیگیری استقرار نظام بودجه در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی

6- هماهنگی و نظارت بر حسابرسی از تعاونیها از طریق حسابدارن رسمی از محل بودجه های تخصیصی استانی و ملی

7- بررسی و ارسال صورتهای مالی پایان دوره اتاقهای تعاون به انضمام گزارش های بررسی هیئت بازرسی اتاق و کارشناس اداره کل

8- اخذ و بررسی و ثبت گزارش حسابرسی تعاونیهای دارای حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس از جامعه حسابداران رسمی ایران

9- بازدید مالی و رسیدگی به شکایات دریافتی از شرکتها و اتحادیه تعاونی

10- پیگیری استقرار سیستم مالی تعاونیهای مسکن و اعتبار

11- پیگیری وصول %4 حق تعاون و آموزش

12- پیگیری حسابرسی از شرکتها و اتحادیه های تعاونی که درآمد حاصل از فروش و یا خدمات آنها بیش از 8 میلیارد و یا دارایی های آنها بیش از 16 میلیارد ریال است.

امور حقوقی

اهم وظایف 

1-راهنمایی حقوقی تعاونیها اعم ازکتبی و شفاهی و پاسخ به استعلامهای آنها

2-بررسی اساسنامه های شرکتها و اتحادیه های تعاونی

3-رسیدگی به شکایات و مسائل و مشکلات تعاونیها و ارجاع شکایات به داوری

4-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات

5-بررسی مدارک مجامع عمومی اتحادیه ها و ارسال به ثبت

6-ابلاغ آئین نامه ها و بخشنامه ها

7-شرکت در مجامع عمومی شرکتها واتحادیه و اتاقهای تعاون

8-حضور و مراجعه به مراجع قضایی در صورت لزوم

9-نظارت بر برگزاری مجامع عمومی عادی وفوق العاده اتحادیه و تعاونی ها

10-نظارت بر اجرای آئین نامه داوری توسط اتحادیه ها و اتاقهای تعاون

اداره تشکیل و توسعه

اهم وظایف 

1- ایجاد ، تکمیل و توسعه شرکتهای تعاونی و اتحادیه ها در گرایش های مختلف تولیدی،توزیعی ،تعاونی های بزرگ ، سهامی عام و فراگیر در جهت توسعه بخش تعاون .

2-   اجرای سیاستهای توسعه بخش تعاون به منظور تحقق قانون اجرای سیاستهای اصل 44 در اقتصاد کشور .

3- تهیه و ارائه و تصویب طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 44و 43 قانون اساسی

4-     اقدام جهت توسعه کیفی و کمی شرکتهای تعاونی از قبیل تعداد اعضا ، فرصت های شغلی ، میزان سرمایه گذاری و...

5-   همکاری و شرکت در جلسات   کار گروه های تخصصی و هماهنگی  با مراجع صادر کننده مجوز فعالیت برای تعاونی ها برای تسهیل امور

6-     کمیته های تخصصی مربوط به توسعه تعاونیها با سایر دستگاههای اجرایی

7- بررسی درخواست تسهیلات تعاونی ها در کمیته اعتباری

8-  اجرای نظام جامع اطلاعات و آمار در بخش تعاون استان  و کنترل سامانه ثبت و تشکیل الکترونیکی  تعاونی هاو اتحادیه ها

واحد های زیر مجموعه 

     واحد برنامه ریزی و اقتصادی

     1- کارگروه های تخصصی مربوط به تسهیلات و اشتغال:

-         اطلاع رسانی به شرکتهای تعاونی و اقدام جهت اخذ تسهیلات بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی

-         اطلاع رسانی به شرکت های تعاونی و اقدام جهت اخذ انو اع تسهیلات بانک توسعه تعاون

-         اطلاع رسانی به شرکت های تعاونی و اقدام جهت اخذ تسهیلات سرمایه در گردش

-         اطلاع رسانی به شرکت های تعاونی و اقدام جهت اخذ تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع) برای شرکتهای

2 - معرفی طرح های توجیه دار اقتصادی به متقاضیان

3-کار گروه های تخصصی مربوط به طرح مشاغل خانگی

4-کار گروههای تخصصی جهت مباحث مربوط به یارانه تسهیلات

5-طراحی و برنامه ریزی مربوط به مباحث سرمایه گذاری و تسهیلات و اشتغال بخش تعاون در استان بر اساس دستورالعمل های وزارتی و استانی

اداره  تحقیقات ؛آموزش و ترویج

مأموریت و وظایف

واحد آموزش:  ارائه خدمات آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی، تخصصی و مهارتی تعاونی‌ها در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان در گرایشهای مختلف برای مدیران، بازرسان، اعضاء و کارکنان.

روند ارائه خدمت در واحد آموزش

1.     اطلاع رسانی برنامه های آموزشی به اتحادیه  و تعاونی ها

2.     تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز به اداره شهرستان مربوطه توسط متقاضیان حضور دردوره های آموزشی

3.     . انتخاب مدرس و اعلام  زمانی برگزاری دوره آموزشی 

4.     برگزاری دوره های آموزشی  توسط ادارات شهرستانها یا آموزشگاهها و موسسات آموزشی طرف قرار داد یا اتاق تعاون

5.     نظر سنجی از فراگیران

6.     اعلام نتایج آزمون دوره های آموزشی حضوری

7.  صدور گواهینامه ویا تایید یه دوره های آموزشی  برای فراگیرانی که دوره های فوق را با موفقیت طی نموده اند

8.     ارائه آموزشهای غیر حضوری

9.     ارائه برخی خدمات آموزشی از طریق سایت اداره کل و وزارتخانه

واحد تحقیقات

   انجام مطالعات و تحقیقات لازم جهت شناخت بخش تعاون، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات لازم در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و استخراج نتایج آن، ارائه خدمات به تعاونی ها و دانشجویان در قالب حمایت

از طرحهای تحقیقاتی.

روند ارائه خدمات در واحد تحقیقات

 الف ) حمایت از پایان نامه های دانشجویی

1) ارائه پروپوزال تصویب شده دانشگاه به واحد تحقیقات اداره کل

2) بررسی موضوع و پروپوزال 

3) انعقاد قرار داد  با دانشجو (در صورت تصویب پروپوزال )

4) تحویل 3 نسخه از پایان نامه و 2 مقاله علمی – پژوهش  از سوی دانشجو و ارسال آن به وزارت متبوع جهت داوری نهایی

5) پرداخت مبلغ مشخص شده پس از داوری نهایی به دانشجو

ب) انجام طرح های تحقیقاتی 

1) بررسی نیاز های تحقیقاتی اداره کل تعاون استان و اعلام موضوعات مورد نیاز برای انجام طرح های تحقیقاتی

2) اعلام فراخوان موضوعات مشخص شده در اتاق فکر در سایت اداره کل تعاون

3) بررسی پروپوزال های واصله  در اتاق فکر تعاون  

4) ارسال پروپوزال منتخب به وزارت تعاون و کسب مجوز انجام طرح

5) انعقاد قرار داد با مجری در صورت موافقت وزارتخانه با انجام طرح

6) ارسال دو فصل اول طرح تحقیقاتی توسط مجری و بررسی فصلهای نظری طرح توسط داور منتخب اتا فکر

7) ارائه طرح انجام شده در زمانبندی مشخص شده در پروپوزال

8) تسویه حساب نهایی با مجری طرح  

 ج) نگارش مقالات و مونوگرافی های مرتبط با بخش تعاون  

علاقمندان به نگارش مقالات و مونو گرافی ها لازم است ابتدا موضوع مقاله را به اداره کل تعاون اعلام و پس از تایید  و انعقاد قرار داد  مقاله خود را در این زمینه ارسال دارند . مقالات پس از داوری  جهت درج در انتشارات وزارت

تعاون به دفتر تحقیقات وزارت تعاون  ارسال می گردد.

  واحد ترویج

 نشر و اشاعه فرهنگ تعاون، انتقال دانش و مهارت‌های کاربردی به اعضای گروه‌های هدف به منظور افزایش کارایی تعاونی‌ها و ایجاد اشتغال با استفاده از ابزارهایی چون برگزاری گردهمایی، همایش، ایجاد واحدهای مشاوره تخصصی، بازدید از تعاونی‌ها، نشریات، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و سایر رسانه‌ ها را میتوان از اهم وظایف در نظر گرفته شده برای این واحد دانست .واحد ترویج به عنوان نظام آموزشی غیر رسمی با نقشی گسترش یافته در حیطه های مختلف ،اهدافی چون معرفی و انتقال آخرین یافته های علم و فناوری به نیروی انسانی و توانمند نمودن ایشان از طریق ساماندهی کار جمعی است و نتایجی همچون ایجاد انگیزه و ارائه راههای جدید به منظور افزایش توان فکری و مهارت افراد جامعه خارج از مرزهای ساختار آموزشی به بار خواهد آورد و لذا مکمل نظام آموزشی به شمار می آید .

اهداف 

1-     ترویج فرهنگ تعاون در بین مخاطبان

2-     اطلاع رسانی و آموزش برای ارتقا نگرش ،سطح آگاهی و تغییر رفتار مخاطبان

3-     ایجاد و تقویت علاقه ،انگیزه و باورهای مخاطبان برای پیوستن به نهضت تعاونی

  اهم فعالیتهای واحد ترویج 

1-     برگزاری جلسات ،گردهمایی ها ، همایش ها  و سمینار های ترویجی

2-     تهیه مونوگرافی از تعاونی های مطرح و نمونه

3-     تولید و انتشار لوح فشرده ترویجی

4-     چاپ و نشر مطالب ترویجی در رسانه ها

5-     تهیه و توزیع بروشور پوستر و تراکت و جزوات ترویجی

6-     برگزاری جشنواره ها و مسابقات ترویجی

7-     تجهیز کتابخانه ها ی ادارات تعاون

8-     برگزاری بازدید های ترویجی از تعاونی های الگو و موفق

9-     تهیه و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی 

10- برگزاری و حضور در نمایشگاههای مرتبط

معاونت فرهنگی و اجتماعی

نیروی انسانی مهمترین منابع سازمانی و عامل اصلی تولید است. دقت در جذب و گزینش نیروی متخصص ، متعهد و با تقوا ، ارتقاء توانمندی ها و شکوفائی استعدادهای ایشان در آینده سازمان و تولید تأثیرات مطلوبی برجای خواهد گذاشت.

در طی زمان توجه به بعد تخصصی و توجه صرف روی تولید و بهره وری و عدم توجه به سایر نیازهای روحی و روانی نیروی کار منجر به بروز حوادث محیط کار ، بروز اختلالات در خانواده و مشکلات فردی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. ارائه آموزشهای لازم ، تقویت باورهای دینی ، وجدان کاری ، نظم پذیری ، قانون محوری ، حسن معاشرت ، روحیه مشارکت پذیری، خیرخواهی ، نوع دوستی منجر به ارتقاء فرهنگ کار خواهد شد و غفلت از آن ضایعات جبران ناپذیری بر کار و تولید خواهد گذاشت.

جشنواره های ، ملی و استانی امتنان

1-کارگران و گروههای کار نمونه  

 پژوهش، خلاقیت و نوآوری از شروط اساسی است که توسعه علمی و به تبع آن توسعه پایدار و استقلال هر ملت و کشوری را در جهان معاصر تضمین می کند. ، طبق ماده 195 قانون کار و به منظور تشویق نیروهای مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، این اداره کل اقدام به شناسایی کارگران مخترع ، مبتکر و خلاق از سراسر استان  می نماید و در دهه مبارک فجر ایشان را معرفی و مورد تجلیل قرار می دهد.اهداف کلی: تشویق کارگران تلاش گر در جهت ترویج هرچه بیشتر ارزش های اسلامی ، اخلاقی و انضباط در محیط کار ، ارتقاء سطح دانش، آگاهی ها و مهارت های شغلی ، کاهش وابستگی و تسریع در استقلال اقتصادی

2- انتخاب و معرفی واحد های نمونه

به منظور گسترش و ارتقاء فرهنگ کار، خلاقیت و نوآوری نیروی کار، افزایش بهره وری، سرمایه گذاری و توسعه اشتغال، تولید و صادرات و تقویت و تصمیم هر چه بیشتر فرهنگ خودباوری وخوداتکایی انتخاب و معرفی واحدهای نمونه انجام می گیرند.

 

3-جشنواره کارآفرینان برتر

به منظور متناسب سازی انتخاب کارآفرینان با هدف توسعه نیروی انسانی خلاق  و نوآور و ارائه راهکارهای عملی ترویج کارآفرینی متناسب با چشم انداز بیست ساله و استمرار بخشیدن به مشارکت بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی در توسعه فرهنگ کار آفرینی انجام می شود.

مهم ترین آثار توسعه کارآفرینی : افزایش نوآوری ، ارتقای سطح فناوری ، افزایش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات ، تولید دانش فنی ایجاد اشتغال و توسعه SME ها ، تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه ، افزایش ثروت ملی

 

4- چهره های ماندگار کار

در جهت حفظ سرمایه های فرهنگی و اجتماعی جامعه کار و تولید و انگیزه برای نسل جوان و رشد فضائل و مهارت های فردی و اجتماعی و بازآفرینی ارزشهای متعالی محصولات دستی و هنری در حوزه های زیبایی شناختی مذهبی، اجتماعی و تاریخی ، پیشکسوتان عرصه کار و تولید شناسایی و به جامعه کار ، افرادی که از نظر علمی ، فنی تجربی ، وکارآفرینی تولید و بهره وری در یکی از زمینه های کار وتلاش دارای قدمت حرفه ای، نبوغ، فالیت برجسته و تاثیر ماندگار بوده یا در یکی از رشته های تخصصی مرتبط با جامعه تولیدی کشور دارای سوابق درخشان، نوآورانه و تاسیسی باشند معرفی و تجلیل می شوند.

  هدف از انتخاب چهره های ماندگار کار ،  امتنان و تجلیل از چهره های ماندگار ،  معرفی صاحبان آثار فاخر و ناب در حوزه تولیدات دستی و محصولات سنتی، بومی و تاریخی ، حفظ سرمایه های فرهنگی و اجتماعی مطرح ساختن مشاغل سنتی و بومی درکنار کارآفرینی و مهارت ، ایجاد انگیزه برای نسل جوان و میل به آگاهی ناب و رشد فضائل و مهارت های فردی و اجتماعی ، رونمایی از اسطوره های بی بدیل کسب و کار ، فراگیر شدن جلوه های آنان در شئون محلی، ملی و فراملی در مقابل تمدن غرب ، فعال سازی ظرفیت های خدمات صنعت گردشگری ، تجلی نمادین تحول فرهنگی واجتماعی جامعه کار و تولید و بازآفرینی ارزشهای متعالی محصولات دستی و هنری

 

4-کارگران و مدیران نمونه زن سرپرست خانوار

کارگران و مدیران نمونه زن سرپرست خانوار با هدف ارج نهادن  به مقام زن و مادر، گسترش فرهنگ کار و تعمیق جایگاه کار و سازندگی در خانواده و محیط کار و افزایش میزان مشارکت فعال زنان کشور در عرصه های اجتماعی و فرهنگی ، کارگران و مدیران نمونه زن سرپرست خانوار انتخاب و همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام (ص) ، معرفی و از ایشان تجلیل به عمل می آید.

 

5-انتخاب و تجلیل از پژوهشگران حوزه کار و تولید

افرادی که از لحاظ نظری و عملی در ارتباط با مسایل مربوط به جامعه کار و تولید اعم از مسایل فنی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، روان شناسی به طور مداوم تحقیق و پژوهش داشته اند و پژوهش آنان اثرات مفید و ارزشمندی برای جامعه کار و تولید داشته است.

 

6-خانواده الگو در جامعه کارگری

منظور خانواده ای کامل شامل فرزندان و همسر که یکی یا هر دو نفر والدین کارگر شاغل یا بازنشسته باشند وضمن داشتن و تربیت فرزندانی متعهد و تحصیلکرده و مفید در جامعه، خود نیز در فعالیت های مختلف فرهنگی و اجتماعی سرآمد سایر کارگران باشند.

 

7-ورزشکاران، مدال آوران و قهرمانان کارگر

 به منظور اشاعه فرهنگ ورزش در جامعه کارگری با هدف تأمین سلامت نیروی انسانی کار و تولید ، ورزشکاران کارگر مشمول قانون کار، الزاماً شاغل در بنگاههای اقتصادی (کشاورزی، صنعتی، خدماتی) مشغول به کار هستند  که در سطح ملی ، آسیایی  یا جهانی  مدال آورده و در بین سایر ورزشکاران امتیاز بیشتری کسب کرده اند انتخاب و  به جامعه کار و تولید معرفی می گردد.

8-شناسایی ، معرفی و امتنان از کارآفرینان برتر اجتماعی

کارآفرین اجتماعی فردی است که یک مشکل یا مسئله اجتماعی را تشخیص می دهد و از مفاهیم کارآفرینی برای سازماندهی، ایجاد و مدیریت سرمایه برای تغییر استفاده می کند. در حالیکه کارآفرینان تجاری معمولاًبه بررسی بازدهی و سود بازگشتی می پردازند کارآفرینان اجتماعی معمولاً گروهها و سازمان های غیر انتفاعی ایجاد می کنند.

9- پژوهشگران حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

افرادی که از لحاظ نظری و عملی در ارتباط با مسائل مربوط به جامعه کار و تولید اعم از مسائل فنی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، روانشناسی به طور مداوم تحقیق و پژوهش داشته اند و این تحقیقات منشأ اثراتی برای جامعه کار و تولید بوده است.  انتخاب و مورد تجلیل قرار می گیرند.

خانه های بهداشت کارگری

به استناد اصل 29 قانون اساسی و ماده 147فصل هشتم قانون کار طرح مشترک ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی به کارگران در قالب ایجاد خانه های بهداشت کارگری انجام می گیرید. این طرح با مشارکت وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی است. هدف از این طرح ، تأمین سلامت کارگران و خانواده آنها، ارتقاء دانش و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی درکارگران و تأثیرگذاری غیر مستقیم آن برخانواده آنها و سالم سازی محیط کار است.با عنایت به اینکه هر گونه سرمایه گذاری و حمایت در زمینه پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار موجب کاهش بیماریها و تقلیل هزینه های سرسام آور درمان را در پی خاهد  داشت. لذا برگزاری دوره های دوره های بازآموزی و آموزشی تخصصی تأمین سلامت کارگران و خانواده آنها ، ارتقای دانش و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی در کارگران و تأثیر گذاری غیرمستقیم آنها در برخانواده ایشان و سالم سازی محیط کار لازم و ضروری می باشد.

مهدهای کودک کارگری

به استناد ماده 78 قانون کار کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخورگاه ، مهدکودک و ...) ایجاد می گردد.

اجرای طرح مسکن کارگری

به استناد ماده 149 قانون کار به منظور افزایش سطح رفاه و ارتقاء شرایط زندگی کارگران ،  شناسایی و سامان دهی واجدین شرایط ، ارائه حمایت های لازم در آماده سازی اراضی و احداث مسکن، ارائه تمهیدات و حمایت های لازم برای انتخاب سازنده دارای صلاحیت ساخت و ساز با  همکاری وزارت مسکن و شهرسازی انجام گرفته است.

آموزش مهارت های زندگی به کارگران

به منظور کمک به کارگران و گروههای کارگری در توانمندسازی و استقلال شخصی و اجتماعی، آموزش مهارت های زندگی در دستور کار قرار گرفت .

بطور کلی هر نوع آموزشی که منجر به ارتقاء وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کارگران شود ، آموزش مهارت زندگی گفته می شود.  آموزش قرآن و نماز ، تربیت فرزندان ، پیشگیری از اعتیاد ، مهارتهای ارتباطی و ...

آغاز واگذاری کارت خرید اعتباری کارگران

به منظور عدالت گستری و توجه به اقشار زحمتکش کارگر و با دو هدف عمده افزایش توان خرید و ارتقای رفاه کارگران و حمایت از تولیدات داخلی،اعطای کارت خرید اعتباری در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است . که به زودی دستور العمل اجرایی هیه و اعلام می گردد.

آموزش مهارت های کسب وکار (کارآفرینی)

این دوره آموزشی 50 ساعته با همکاری موسسه کار و تـأمین اجتماعی و موسسات آموزشی مجری به صورت دانشی، بینشی و مهارتی اجرا می گردد.

این آموزش ها ویژه افراد جویای کار، فارغ التحصیلان دانشگاهها و ... می باشد.

سر فصل های آموزشی شامل :  مبانی نظری کار آفرینی، روش تهیه و تدوین طرح کسب و کار، روش های تأمین منابع برای کسب و کار، بازاریابی و فروش کالا و خدمات و ... می باشد.

نهضت سواد آموزی

به استناد ماده 155قانون کار ، کارگاهها موظف اند با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان به ایجاد کلاس های سوادآموزی بپردازند.

استراحتگاه ها و زائر سراها

به استناد ماده 154 قانون کار کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور محل مناسبی برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نماید.

در حال حاضر 11 مجموعه ورزشی کارگران در شهرستان های گلپایگان، کاشان ، مبارکه ، نجف آباد ، خمینی شهر، بادرود، نطنز، لنجان ، فلاورجان واحد شماره 1 اصفهان ( مجموعه فرهنگی ورزشی شماره 1 اصفهان) و واحد شماره 2 اصفهان ( مجموعه فرهنگی ورزشی قدس) در حال ارائه خدمات به  کارگران ارجمند  می باشد.

نظارت بر واگذاری سهام ترجیهی

به موجب آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیهی مصوب  20/12/87 و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44  فقط به کارگران ،کارکنان، مدیران و بازنشستگان 5% سهام واحد های اقتصادی دولتی که در بورس واگذار می شوند  تعلق می گیرد و در صورت عدم تکمیل سقف 5% از سوی کارگران واحد مورد واگذاری،  مابقی تا سقف مورد نظر به موجب آئین نامه جاری با شرایط سایر سهام به فروش می رسد.

پیگیری سهام عدالت کارگران فصلی وساختمانی

به منظور ایجاد عدالت اقتصادی ، کاهش فاصله طبقاتی ، ارتقاء سطح معیشت کارگران طرح واگذاری سهام عدالت به کارگران فصلی و ساختمانی که نسبت به دیگر گروههای کارگر از لحاظ مالی ضعیف تر می باشند در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا طی یک فراخوان  کارگران فصلی و ساختمانی در سایت وزارت متبوع قسمت سهام عدالت ثبت نام نمودند که پس از برسی و احراز شرایط کارگران فصلی و ساختمانی در نهایت تعداد 110000 نفر حائر شرایط لازم برای دریافت سهام عدالت گردیدند که اسامی ایشان بصورت الکترونیکی برای تخصیص سهام به دبیرخانه مرکزی سهام عدالت و وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کردیده است.

پیشگیری از اعتیاد و روانگردانها در محیط  کار

درخصوص پیشگیری از اعتیاد ، برگزاری کلاس برای نمایندگان کارگر  ، برگزاری نمایشگاه در خصوص معرفی مواد مخدر و  روان گردانها و آموزش شیوه پیشگیری از آن و انتقال این تجارب به کلیه کارگران موجب حفظ نیروهای ساالم خواهد شد که در نتیجه به بالا رفتن تولید و بهره وری منجر خواهد شد. ارتقای سطح آگاهی ، کاهش و تقلیل آسیب های اجتماعی به ویژه سوء مصرف مواد ، پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر در کارگاهها به منظور بهسازی محیط کار و تقلیل و رفع عوارض شغلی ، جسمی ، روانی ، فردی ، خانوادگی و اجتماعی اعتیاد

توسعه و ترویج فرهنگ نماز

ارسال بروشور با موضوع نماز برای کارگران واحد های اقتصادی و برنامه ریزی برای حضور امام جماعت در واحد های اقتصادی در ابتدای امر ، اعزام مبلغ و روحانی به این واحدها که از بنیه مالی مناسبی هم برخوردار نیستند  منجر به ایجاد فضای معنوی ، حس تعهد و مسئولیت پذیری و تعهد نسبت به انجام کار خواهد شد.

مسابقات استانی قرآن کریم و نهج البلاغه

جامعه عظیم کار و تولید با فراگیری معارف ارزشمند قرآن کریم و نهج البلاغه و انتقال فرهنگ و باورهای دینی در محیط کار علاوه بر بالا بردن تعهد و مسئولیت پذیری ، و با توجه به تأکیدات قرآن کریم و توصیه های مولی الموحدین حضرت امیرالمومنین علی (ع) در خصوص کار و ارزش و جایگاه آن در رشد و تکامل شخصیت انسان و جامعه با انگیزه و دانائی و تلاش بیشتر در تولید و ساخت کشور گام برمی دارد.  در این راستا همه ساله مسابقات استانی وژه کارگران و خانواده ایشان برگزار می شود.

توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی

نظارت ، توسعه و تجهیز کتابخانه واحدهای اقتصادی از جمله برنامه های این اداره کل می باشد.

یادواره استانی شهدای کارگر

شهدای گرانقدر مهمترین ذخائر و پشتوانه انقلاب اسلامی هستند. تداوم انقلاب اسلامی نیز مرهون زنده نگه داشتن یاد و خاطره ی این عزیزان می باشد. در این خصوص دبیرخانه دائمی یادواره شهدای کارگر با هدف حفظ و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در نیمه دوم سال 89 تشکیل شده و در حال جمع آوری زندگینامه ، وصایا ، خاطرات ، دست نوشته ها و آثار ، و مصاحبه با خانواده  شهدای ارجمند کارگر است.