اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران / نحوه ارتباط شهروندان با بازرسی، حراست، رسیدگی به تخلفات اداری

نحوه ارتباط کارکنان و شهروندان با بازرسی، حراست و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

 نحوه ارتباط کارکنان و شهروندان با بازرسی، حراست و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری
 نحوه ارتباط با حراست اداره کل

 آدرس: ساری، خیابان امیر مازندرانی، انتهای خیابان رودکی، روبروی پارک کوشاسنگ، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، طبقه دوم، اداره حراست

شماره تماس: 01133393306/9 داخلی 226

 نحوه ارتباط با رسیدگی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سامانه پاسخگویی به شکایات
ارتباط با دبیرخانه هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 1

 بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران

قانون تخلفات اداری قانون تخلفات اداری

آیین نامه پیشگیری و مقابله نظامند و پایدار با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری آیین نامه پیشگیری و مقابله نظامند و پایدار با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری

قانون ارتقاء سلامت اداری قانون ارتقاء سلامت اداری

قوانین و مقررات بخش سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم قوانین و مقررات بخش سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

ارتباط با بازرس سلامت اداری اداره کل

گلوگاه های فساد خیز

ماده 24 قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد 

تصویب نامه

حقوق شهروندی

لوگو حقوق شهروندی