تایید صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات (19091031000)

برقراری مقرری بیمه بیکاری (19051032000)

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور (13011843000)

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای و حمایتی (19011033000)

ارائه پروانه های اشتغال اتباع خارجی (10011034000)

صدور مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی (13011035000)

ارائه خدمات کاریابی (13011040000)

ساماندهی مشاغل خانگی (13011042000)

صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000)

حمایت از توسعه تعاونی ها

ترویج و فرهنگ سازی تعاونی ها

ثبت و تشکیل تعاونی ها (13071036000)

نظارت بر تعاونی ها (13071847000)

رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری (19071038000)

ارائه خدمات ورزشی کارگران (17011041000)

فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون (13071848000)

بازرسی کار (13011043000)

ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی (13011037000)

آموزش و توانمند سازی جامعه تعاون، کار و تولید (18051849000)

حمایت مالی و مشاوره ای بنگاه های اقتصادی مشکل دار (13011850000)

شناسنامه خدمات الکترونیک و غیر الکترونیک

عنوان خدمت(1) الکترونیکی یا غیر الکترونیکی بودن خدمت الکترونیکی کردن خدمات دولتی لینک ارائه خدمت
ارائه خدمت به صورت کاملا الکترونیکی آدرس سایت
تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی   الکترونیکی بلی www.samanehrefah.ir
تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه‌ الکترونیکی بلی www.samanehrefah.ir
تایید صلاحیت متقاضیان  برقراری بیمه رانندگان   غیر الکترونیکی خیر
تایید صلاحیت متقاضیان  برقراری بیمه قالیبافان غیر الکترونیکی خیر
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش‌آموختگان دانشگاهی الکترونیکی بلی http://www.portaltvto.com/internship/main_page/main
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا الکترونیکی بلی http://kara.mcls.gov.ir
برقراری مقرری بیمه بیکاری الکترونیکی بلی https://sabak.mcls.gov.ir
تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور الکترونیکی بلی sakht.mcls.gov.ir
پاسخگویی به استعلامات بیمه ای الکترونیکی بلی به صورت وب سرویس بر روی GSB
شناسایی و رتبه بندی خانوارها و پاسخگویی به استعلامات حمایتی الکترونیکی بلی به صورت وب سرویس بر روی GSB
صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی   الکترونیکی بلی
ابطال پروانه کار اتباع خارجی   الکترونیکی بلی
صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی الکترونیکی بلی
ابطال روادید کار اتباع خارجی   الکترونیکی بلی
صدور یا تمدید کارت کار اتباع خارجی الکترونیکی بلی https://sabak.mcls.gov.ir
ابطال کارت کار اتباع خارجی   الکترونیکی بلی https://sabak.mcls.gov.ir
صدور یا تمدیدگواهینامه  صلاحیت شرکتهای خدماتی الکترونیکی خیر http://khadamati.mcls.gov.ir
صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی الکترونیکی بلی https://svcc.mcls.gov.ir
صدور یا تمدید مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی غیر الکترونیکی خیر
ابطال مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی غیر الکترونیکی خیر
صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی) الکترونیکی بلی karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir
ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی) غیر الکترونیکی خیر
صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی الکترونیکی بلی karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir
ابطال مجوز کاریابی های خارجی غیر الکترونیکی خیر
ارائه معرفی نامه به کاریابی ها برای مقرری بگیران بیمه بیکاری الکترونیکی بلی https://sabak.mcls.gov.ir
لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی غیر الکترونیکی خیر
صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی الکترونیکی بلی http://mashaghelkhanegi.ir/
ابطال مجوز مشاغل خانگی الکترونیکی بلی http://mashaghelkhanegi.ir/
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی الکترونیکی بلی http://mashaghelkhanegi.ir/
تایید رشته های جدید مشاغل خانگی الکترونیکی بلی http://mashaghelkhanegi.ir/
فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی و خوشه ها الکترونیکی خیر https://mkh.mcls.gov.ir/
صدورگواهینامه شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور الکترونیکی خیر http://shgovahi.mcls.gov.ir/
ارائه مشاوره به تعاونی ها غیر الکترونیکی خیر
حمایت مالی از تعاونی ها غیر الکترونیکی خیر
ارائه محصولات و خدمات ترویجی در حوزه تعاون غیر الکترونیکی خیر
حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون غیر الکترونیکی خیر
صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی الکترونیکی بلی http://ei.mcls.gov.ir
ابطال مجوز تشکیل تعاونی الکترونیکی بلی http://ei.mcls.gov.ir
صدور و تمدید مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی الکترونیکی بلی
ابطال مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی الکترونیکی بلی
صدور یا تمدید مجوز  اتاق تعاون و اتحادیه‌ها الکترونیکی بلی https://etebar.mcls.gov.ir/
ابطال مجوز  اتاق تعاون و اتحادیه‌ها غیر الکترونیکی خیر
نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی ها الکترونیکی بلی Nezarat.mcslc.gov.ir
نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها الکترونیکی بلی Nezarat.mcslc.gov.ir
رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت تشخیص الکترونیکی خیر http://prkar.mcls.gov.ir
رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت حل اختلاف الکترونیکی خیر http://prkar.mcls.gov.ir
ارائه خدمات ورزشی در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران الکترونیکی بلی http://www.worker-sport.ir/
برگزاری رقابتهای ورزشی کارگران الکترونیکی بلی http://www.worker-sport.ir/
اعزام کارگران به مسابقات بین المللی کارگری غیر الکترونیکی خیر
برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید غیر الکترونیکی خیر
برگزاری نمایشگاه کتاب با تسهیلات ویژه برای کارگران غیر الکترونیکی خیر
معرفی برترین های حوزه کار و تعاون الکترونیکی بلی Taavonibartar.mcls.gov.ir , www.karafarinanebartar.ir , emtenan.mcls.gov.ir
حمایت و نظارت بر راه‌اندازی و فعالیت خانه های بهداشت کارگری غیر الکترونیکی خیر
بازرسی دوره‌ای و موردی حسن اجرای قانون کار الکترونیکی خیر
بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح    الکترونیکی خیر
صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی غیر الکترونیکی خیر
نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی غیر الکترونیکی خیر
برگزاری دوره های آموزشی تعاون، کار و تولید الکترونیکی بلی mcls.gov.ir
برگزاری گردهمایی های تخصصی تعاون، کار و تولید غیر الکترونیکی خیر mcls.gov.ir
حمایت مالی و مشاوره ای بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار غیر الکترونیکی خیر