راهبرد مشارکت

«راهبرد مشارکت»

در راستای اجرای مفاد ماده "9" تصویب‌نامه شماره 112128 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری با عنوان «حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری» راهبردهای مشارکت شهروندان در تصمیمات و فرآیندهای اداری سازمان به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

این سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه­ ها، آیین‌نامه­ ها، دستورالعمل­ها و ضوابط اجرایی و ... را از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، اقدام می­نماید.

این سازمان در رابطه با تهیه و تدوین لوایح که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس یا مراجع ذیصلاح می­باشد، پیش از ارسال به مدت یک ماه از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ارسال آن اقدام می­نماید.

بستر لازم جهت ارائه نظرات شهروندان در خصوص کلیه اطلاعات و اخبار سازمان در پایگاه اطلاع‌رسانی اداره کل فراهم می‌باشد. این نظرات توسط اداره روابط عمومی جمع‌بندی و به مراجع ذی‌صلاح گزارش می‌گردد.

شهروندان می‌توانند از طریق پست الکترونیکیpr.mzmcls@yahoo.com نظرات خود را ارسال نمایند. نظرات واصله توسط اداره روابط عمومی جمع‌آوری و در اختیار دفاتر مربوطه قرار می‌گیرد.

برای هر یک از خدمات سازمان نظرسنجی اختصاصی پایگاه اطلاع‌رسانی تعریف و در اختیار شهروندان قرارگرفته است. مسئولیت دریافت و پاسخگویی به نظرات دریافتی بر عهده واحد ارائه‌دهنده خدمت می‌باشد.

کلیه شهروندان می‌توانند درخواست‌ها، شکایات و پیشنهادات خود را از طریق بخشی که تحت همین عنوان در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان قرار داده‌شده است، ارسال و کد رهگیری دریافت نمایند. درخواست‌های واصله به‌صورت مکانیزه به واحدهای تخصصی ذی‌ربط ارسال و پاسخ در سامانه درج می‌شود. شهروندان می‌توانند با استفاده از کد رهگیری پاسخ خود را دریافت نمایند.

مردم عزیز می‌توانند از طریق شماره تلفن‌های 01133393306 الی 9 (داخلی 206 – واحد رسیدگی به شکایات و 205 - روابط عمومی اداره کل) هرگونه نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خود را اعلام نمایند.

همچنین هم استانی های گرامی می توانند شکایات خود را در سامانه رسیدگی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس http://shekayat.mcls.gov.ir ثبت نمایند.